Avansa 700 W

Avansa 700 W
Naša cena s DPH:
198,00 €
Naša cena bez DPH:
165,00 €
Cenníková cena s DPH:
325,00 €
Ušetríte:
127,00 €
Zľava obchodu VYKURUJEM.SK:
39%
Dostupnosť:
skladom ZA
Katalógové číslo:
Avansa 700 W
ksPopis tovaru

Záložný zdroj pre obehové čerpadlá Avansa 700 W

 

Technické údaje

 

 • Maximálna kapacita: 1000 VA
 • Maximálny menovitý výkon: 700W
 • Hlavné vstupné napájanie: 150 – 270 VCA
 • Vstupná frekvencia: 45 – 65 Hz
 • Výstupný výkon: 207 – 241 VCA
 • Vstupná frekvencia: 50 – 60 Hz
 • Spínací čas: <4ms
 • Kapacita batérie: 12V DC
 • Ochrana proti preťaženiu:110%  130% (30 sekúnd)
 • Spotreba v kľudovm režime: 22W
 • Rozmery (V/Š/H): 18,5x14,5x34 cm
 • Záložný zdroj je vhodný pre spotrebiče s cca max výkonom 350 W v súčte

 

Záložný zdroj neobsahuje batériu ! https://www.atria.sk/vykurovacia-technika/zalozne-zdroje-kotle-cerpadla/baterie/

Výpočet doby zálohovania:

Zadajte kapacitu akumulátora  Ah

Zadajte maximálny výkon čerpadla  W

 hod. bude záložný zdroj nepretržite zálohovať vaše čerpadlo

 

Tento výrobok patrí do skupiny profesionálnych automatických záložných zdrojov (UPS) špeciálne navrhnutých a vyrobených pre nepretržité napájanie kotlov na tuhé palivá v prípade výpadku hlavného napájania. V prípade výpadku napájania záložný zdroj (UPS) poskytne okamžitú energiu z batérie, takže obehové čerpadlá bude udržiavať v chode a kotol bezpečne ochladí.

 

Tento záložný zdroj môže byť použitý na zabezpečenie chodu ďalších elektrických spotrebičov, ktoré vyžadujú stabilitu a stabilné parametre elektrickej energie.  Tento produkt by nemal byť používaný ako prevodník .

 

Hlavným rysom tohto zariadenia je vstupný výkon krivky pri prevádzke na batériu. Krivka je čistá sínusoida, totožná s hlavným zdrojom elektrickej siete z vášho domu. Keď je hlavná energia z vášho domu zapnutá, tak záložný zdroj bude nabíjať batériu a zabezpečí dlhotrvajúcu životnosť batérie. Záložný zdroj (UPS) pracuje len s externou batériou 12V (pre model 1050 W s batériou 24V). Mal by byť použitý len olovený typ batérie, pretože záložný zdroj je určený pre nabíjanie tohto typu batérie. Použitie gélových batérií sa nedoporučuje.

 

POZOR! Buďte opatrní pri manipulácií s batériou. Pri pripájaní  záložného zdroja si zložte kovové predmety (napr. náramky, retiazky, hodinky, prstene... atď.). Z dôvodu, že môže dôjsť ku skratu elektrického prúdu a k následnému rozstaveniu kovových materiálov na tele spotrebiteľa. Pri pripojení batérie zachovajte polarizáciu: červená (+pozitívne)  kábel bude pripojený ku svorke + a čierny (-negatívne) bude drôt pripojený ku svorke -.  Pre pripojenie  kábla k pólom akumulátora slúžia kovové konektory. Pred pripojením sa odporúča čistiť kontakty batérie kefou. Konektor utiahnite pomocou kľúča, aby bol zabezpečený pevný kontakt.

 

Inštalujte záložný zdroj (UPS) na suchom mieste, bez vlhkosti, mimo dosahu vody alebo snehu. Miesto inštalácie záložného zdroja(UPS)  musí byť dostatočne veľké, aby nebránilo chladiacemu systému záložného zdroja. Ďalej by malo byť toto miesto zbavené prachu alebo uhoľného prachu, ktorý by mohol blokovať ventilátor záložného zdroja. Na mieste inštalácie by malo byť dobre vetrané, aby sa zabránilo prehriatiu systému. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom skontrolujte, že všetky káble sú v dobrom stave a bez častí bez izolácie. Prevádzka záložného zdroja (UPS) môže spôsobiť iskrenie. Záložný zdroj by nemal byť inštalovaný v horľavých prostrediach.

 

POZOR! Záložný zdroj (UPS) funguje len vtedy, keď je pripojený k externej batérii. Nemal by byť používaný bez pripojenia batérie. Po pripojení akumulátora, zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky (230V, 50 Hz) s uzemnením do siete. Na zadnej strane zdroja pripojíte zariadenie, ktoré chcete, aby fungovalo pri výpadku napájania. Postupujte podľa nasledujúceho poradia: pripojte batériu, pripojte hlavné napájanie a potom pripojte spotrebiteľa (zariadenie) k záložnému zdroju (UPS). Ak chcete zdroj zapnúť, tak stlačte a podržte tlačidlo napájania (ON/OFF) pod dobu 4 sekúnd.

Prevádzka systému začína  automatickou detekciou stavu batérie sieťového napätia. V prípade, že napätie batérie klesne pod 10,8V , tak je možné, že batéria je poškodená a nemožno ju spustiť.

V prípade výpadku elektrickej energie alebo ak nie sú jej parametre v normálnom rozmedzí , tak sa záložný zdroj (UPS) automaticky prepne na batériu. Prepnutie záložného zdroja na batériu sa zobrazí na displeji záložného zdroja (UPS). Zariadenie (UPS) oznamuje prepnutie záložného zdroja (UPS) na batériu aj zvukovým signálom.

Keď napätie batérie klesne pod minimálnu hodnotu (batéria je vybitá), tak záložný zdroj (UPS) zvýši frekvenciu varovného zvuku a odpojí napájanie.

 

V prípade, že zariadenie ktoré je pripojené k záložnému zdroju (UPS) prekročí maximálny výkon o 110 %, tak záložný zdroj (UPS) začne vydávať prerušovaný akustický signál a automaticky sa vypne. Pri induktívnych zariadeniach (napr. vodné čerpadlá a elektromotory) sa odporúča použiť zariadenie až do 50% maximálneho výkonu zo záložného zdroja (UPS), pretože indukčné zariadenia môžu potrebovať dvojitú hodnotu výkonu pri štarte.

POZOR! Nebezpečenstvo! Počas prevádzky sa nesmiete dotýkať svoriek akumulátora.

Ak chcete zastaviť záložný zdroj (UPS), podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 4 sekúnd. Následne záložný zdroj vydá zvukový signál a zastaví sa. Pre predĺženie životnosti batérie sa odporúča vykonať cyklus prázdneho a plného nabitia batérie aspoň raz za 2 mesiace. Túto operáciu vykonajte, aj keď v lehote 2 mesiacov neboli žiadne výpadky a akumulátor bol stále plne nabitý .

 

POZOR! Ide iba o bezpečnostné zariadenie, ktoré sa používa iba pri výpadku prúdu. Pri používaní tohto prístroja ho prosím nenechávajte v blízkosti paliva.

 

Hlavné funkcie:

 • Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade vybitej batérie. Ak je batéria vybitá na hodnotu 10,8V, tak záložný zdroj odpojí napájanie, aby sa zabránilo zničeniu batérie. Rýchly zvukový alarm signalizuje: - Ochrana proti preťaženiu: V prípade, že zaťaženie záložného zdroja (UPS) prekročí 110% menovitého výkonu, tak sa záložný zdroj (UPS) zastaví, aby sa zabránilo poškodeniu.
 • Ochrana proti skratu: Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade skratu. – Regulátor napätia (AVR) zaisťuje konštantné napätie pre zariadenia v danom intervale. Zapnutie batérie: systém prepne na batériu a poskytuje nepretržité napájanie pre zariadenie. –Funkcia Bypass:
 • Automatizácia: pokiaľ je v siete neštandardne napájanie, tak záložný zdroj sa automaticky prepne na batériu. – Konverzia pre spustenie úlohy: v niektorých prípadoch je potrebný vyšší štartovací výkon ako menovitý výkon záložného zdroja (UPS). V tomto prípade záložný zdroj (UPS) vyrieši tento problém, tým že dodá 110% svojej kapacity. Po dodaní kapacity sa vypne.
 • Vysoký nabíjací prúd: počiatočný nabíjací prúd je asi 10A. Nabije batériu za kratší čas ako bežné nabíjačky.
 • Zachovanie batérie v režime pohotovosti: po úplnom nabití batérie záložný zdroj (UPS) udrží batériu nabitú. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov  musí mať akumulátor kapacitu v rozmedzí hodnôt: 40 Ah -190 Ah. Nepoužívajte batériu s kapacitou menšou ako 40Ah, pretože počiatoční nabíjací prúd záložného zdroja (UPS) (až 10A) môže znížiť životnosť

 

Pre spotrebu 100W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 3,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 6,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 8 hodín.

 

Pre spotrebu 200W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 2 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 3 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 4 hodín.

 

Pre spotrebu 300W:

 • záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 1,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 2,5 hodiny.
 • záložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 3 hodiny.

Diskusia


 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  31. 10. 2018

  Ďakujeme za Vašu recenziu. Veľmi nás teší, že ste s produktom spokojný. Prajeme pekný deň
 • Autor:
  Ján
  Dátum:
  29. 10. 2018

  S výrobkom som zatiaľ spokojný,funguje na 100 percent,už mal možnosť sa prejaviť pri výpadku elek.energie,reaguje okamžite?

Description

Backup source for circula Avansa 700 W

 

Technical specifications

 • Maximum capacity: 1000 VA
 • Maximum rated output: 700W
 • Main input Power: 150 – 270 VCA
 • Input frequency: 45 – 65 Hz
 • Output power: 207 – 241 VCA
 • Input frequency: 50 – 60 Hz
 • Switching time: <4ms
 • Battery capacity: 12V DC
 • Overload protection:110%  130% (30 seconds)
 • Consumption in idle mode: 22W
 • Dimensions (H / W / H): 18,5x14,5x34 cm
 • The back-up power supply is suitable for appliances with a max. output of 350 W in the sum.

 

This product belongs to a group of professional UPSs specially designed and manufactured to continuously supply boilers for solid fuels in the event of a main power failure. In the event of a power outage, the backup power supply (UPS) will provide instantaneous power from the battery so that the circulating pumps will keep flowing and the boiler will cool down safely.

Warning! It is only a safety device that is used only in the event of a power outage. When using this unit, please do not leave it near the fuel.

Main features:

 • The UPS will stop in the event of a low battery. If the battery is discharged to 10.8V, the backup power supply disconnects the power supply to prevent battery  damage. A quick alarm sounds: - Overload protection: If the UPS load exceeds 110% of the rated power, the UPS will stop to prevent damage.
 • Short circuit protection. The UPS stops in case of a short circuit. - The voltage regulator (AVR) ensures the constant voltage for the devices at a given interval. Turn o n the battery: the system switches to battery and provides continuous power for the device. - Property Bypass:
 • Automation : When the power supply is unusual, the backup source automatically switches to the battery. - Conversion to start a job: In som cases, a higher startup power is needed than the rated power of the UPS. In this case, the UPS will resolve this problem by delivering 110% of its capacity. After shipping, it shuts down.
 • High charging current: The initial charging current is about 10A. It charges the battery in shorter time than normal chargers.
 • Keeping the battery in standby mode: When the battery is fully charged, the backup battery (UPS) keeps the battery charged. To achieve optimal results, the battery must have a capacity in the range of 40Ah - 150 Ah. Do not use a battery with a capacity of less than 40Ah, as the initial UPS(up to 10A) can reduce the service life.

 

For 100W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 3,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 6,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 8 hours.

 

For 200W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 2 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 3 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 4 hours.

 

For 300W cosumption:

 • A backup power supply (UPS) with a 65Ah battery will work for 1,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 120Ah battery will work for 2,5 hours.
 • A backup power supply (UPS) with a 150Ah battery will work for 3 hours.

 

Click here for shipping info:

Diskusia • Autor:
  Peter
  Dátum:
  25. 10. 2018

  Dobrý den,při vytažení zástrčky z elektrické sítě má na zástrčce stále 230 V a dobře to kope,Avansa UPS 700 W 12V. S pozdravem
 • Autor:
  Atria.sk
  Dátum:
  25. 10. 2018

  Dobrý deň. Po vytiahnutí zdroja z elektrickej siete je zdroj stále pod prúdom. Prúd tam musí byť, nakoľko ide o záložný zdroj. Pekný deň


 
 
Kontakty
Vážený zákazník,
z technických príčin bude vybavovanie objednávok dňa 14.9.2020 pozastavené. Ospravedlňujeme sa za komplikácie.